Landelijke Beroepsgroep jonge kindspecialisten.

De LBjk vertegenwoordigt de groep jonge kindspecialisten.

Jonge kindspecialisten verdiepen zich in de specifieke en unieke ontwikkeling van het jonge kind (0-7 jaar) in het onderwijs. Zij zetten zich in voor de eigenheid van het jonge kind dat zich ontwikkelt op basis van spel en spelen.
Deze specifieke en unieke ontwikkeling vraagt om speciale competenties van de leerkracht.
De LBjk zorgt voor een uitgewerkt competentieprofiel voor de specialist jonge kind. 
Daarnaast biedt zij ondersteuning aan jonge kindspecialisten door te coachen op deze competenties.

De LBjk is er voor alle jonge kindspecialisten.