Visie / Missie

De visie van de LBjk

Ieder jong kind moet zich ten volle kunnen ontwikkelen door het gebruiken en inzetten van zijn of haar talenten. De jonge kindspecialist speelt hierbij een sleutelrol. De LBjk wil haar expertise gebruiken ter verdieping en verbreding van de kennis van deze specialist. Daarbij word het spel gezien als basis voor ontwikkeling en leren van jonge kinderen.   

De missie van de LBjk

is het behartigen van de belangen van jonge kindspecialisten:

  1. Waarborgen van de kwaliteit van de begeleiding van en het onderwijs aan het jonge kind (0-7 jaar).
  2. Erkennen en versterken van het specialisme dat de begeleiding van en het geven van onderwijs aan jonge kinderen vraagt.
  3. Ontwikkelen van de functieomschrijving waarbij de werkzaamheden en taken van jonge kindspecialisten worden beschreven.

Kwaliteitsborging:

  • De LBjk werkt aan een beroepsstandaard waarin de bekwaamheidseisen worden beschreven waaraan een jonge kindspecialist moet voldoen.
  • De leden van de LBjk kunnen zich in het kwaliteitsregister van de LBBO laten registreren als Jonge Kindspecialist, mits ze aan de gestelde kwaltieitseisen voldoen.
  • De LBjk draagt bij aan de professionalisering van mensen die met jonge kinderen werken door het vergroten van kennis, vaardigheden en attitude via kennisuitwisseling, scholing en het stimuleren van reflectie.  

Belangenbehartiging:

  • De Jonge Kindspecialist is een schakel tussen het specialistische werkveld en de specialistische opleiding met betrekking tot het onderwijs aan het jonge kind.
  • De LBjk wil als onderdeel van de LBBO via aanwezigheid in relevante overlegstructuren haar visie met betrekking tot doel, noodzaak, werkzaamheden en randvoorwaarden van de professionals die met jonge kinderen werken, uitdragen, toetsen en ontwikkelen.

Klik hier om de visie-missie van de LBBO te bekijken

Werk je met jonge kinderen? meld je dan aan bij de LBjk!