De commissie LBjk

De commissie LBjk
 

De LBjk

Welkom op de website van de Landelijke Beroepsgroep jonge kindspecialisten (LBjk)!

De LBjk ondersteunt professionals die met jonge kinderen (0-7 jaar) werken in het onderwijs en werkt nauw samen met de jonge kindspecialisten in betrokken instanties. Wij bieden een platform dat een bijdrage levert aan het verder versterken van de expertise van deze jonge kindspecialisten. Iedereen kan zich aanmelden als lid van de LBjk;  je wordt daarmee lid van de LBBO. De jonge kindspecialist die voldoet aan de door de LBBO gestelde instroomeisen, kan zich laten registreren als gecertificeerd jonge kindspecialist.

De LBjk maakt onderdeel uit van de LBBO, de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs.

Lees de missie/visie van de LBBO